. . .

25.07.2018 11:43 (611 )
oa u am, mo uem a-mo ocoe acm a Booeu. mo e ma. oe ceo u ouamc a Booee a mo, mo me e om u e xomm coomemcmoam ux u ouau.

Ecu Booe em ce, a peo, aum, o cacmu.

cmuo Booe cocmea aa-mo eea umeuemocm.

Booeu e umc u-mo cmpaocm Ou u cou-mo e cea ocum om!

Peaocm eu-Booee maoa, mo e cmoo ao auue u po, coo omcmcmue uuoma, omop mem u me ce uee cu.

Koa pamc ce ux a, Booeu amc, m omuo u am, mo ecu e ouoc ma, a u o o, aum, oe em e e!

Booee oe acmo c peaem ocecue. Bo c. Bc aucum om moo, mo ocme oce oce oeu, oce oe, oce ccop, oce oe, oce a.

Ecu cmpemume Booe, omop acomo u epuu u cu, omopoo em eau u omop epecma emam mo e omo, mo o caa. A omo, mo mom Booe cuo oo oe cu.

Koa Booeu xomm mu om peaocmu, ou xom ce.

 "   "  Google  "   "  StumbleUpon

.
2 0
: ,
, /

18+

.