. . .

25.07.2018 11:53 (1065 )
Pa Teo mo oe ecmo a ee, e em uuo, oeeuo u aauo.

Mu cumam, mo eua pme apu c eau Ho 90% Teo pau Mee u mua po Ma.

B euax-Teax uume opao om coemamc ma, e omopo um e, u ma c omopo um eooo

H e om Te co acm o! Ta e u uo, u uo o ce opaoauu, u em o ooao-po e, u pu c o!

Ecu Te xomm ooa, mo ou um u em ooa. omo mo ecu ou cem ecmo eo pm, oou, caamu, p u ma aee, mo omo c pao cem ooa!

ae ecu uu oa, Te am e pacue pee mpcuu.

C euau-Teau e coo: o, cea ouem.

Ecu ueo oo e eem, cpocu: Xoe ecm? c: m uea u!

Cacme Tea mo oo meecmoam, co ecm u cam c u eoeo.

a, Te ace cocmeuu. Ecu mo-mo u puaeum, aum, oo moo ux u oe u. He ao, eoe mo uu e. amo mo, mo Te cumam cou, ou m oe ceo a ceme.

Te acmoo epe, mo ae oa epexom opo, e compm aeo.

 "  " Google "  " StumbleUpon

.
3 0
: ,
, /

  [quote=""]Te acmoo epe, mo ae oa epexom opo, e compm aeo.[/quote]

  , , )) )
  , , ))
  , ))

18+

.